پروژه هاي مطالعاتي سالهاي 89 تا 92 مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

عناوین پروژه های مطالعاتی، گزارشها و طرح های انجام شده در سازمان ترافیک طی سالهای 1389 تا 1392

ردیف عنوان سال انجام
1 پروژه مطالعات طراحی سامانه یکپارچه دوچرخه سواری 89
2 گزارش تجزیه و تحلیل تصادفات سال 1386 شهر مشهد در محیط GIS 89
3 مطالعات بررسی تغییر ساعت زمان شروع و خاتمه فعالیتهای روزانه 90
4 مطالعات بازنگری و توسعه محدوده  ممنوعه تردد مشهد 90
5 گزارش شناسایی معابر با پتانسیل تبدیل به پیاده روی در شهر مشهد 90
6 پروژه مطالعات جامع حمل و نقل بار 91
7 مطالعات بازرسی ایمنی معابر بزرگراهی شهر مشهد 91
8 مطالعات اثربخشی احداث و توسعه مسیرهای ویژه حمل و نقل همگانی 91
9 مطالعات اثربخشی زمانبندی چراغهای راهنمایی 91
10 مطالعات گسترش حیات زیر سطحی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر 92
11 مطالعات عوامل موثر بر میزان تبعیت ازمقررات تجهیزات مهندسی ترافیک و راهکارهای افزایش آن ازطریق آموزش شهروندی 92
12 مطالعات مسیرهای جایگزین در محدوده شهر مشهد (by pass) 92
13 مطالعات بهنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل در حال انجام
14 مطالعات برآورد تولید و جذب کاربری‌های مختلف خدماتی و میزان تقاضای پارکینگ آن‌ها در حال انجام
15 پروژه مطالعات طرح جامع ITS مشهد در حال انجام
16 مطالعات اقتصادی حمل ونقل و ترافیک در حال انجام
17 مطالعات امکان سنجی توسعه بزرگراه ها و ایجاد خیابانهای چند طبقه در حال انجام
18 بهنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل - مهندسین مشاور طرح هفتم در حال انجام
19 مطالعات تدوین برنامه عملیاتی توسعه حمل و نقل شهر مشهد در حال انجام
20 مطالعات بازدید ایمنی معابر شریانی شهر مشهد در حال انجام
21 مطالعات طراحی و پیاده سازی سیستم ثبت و برداشت تصادفات شهر مشهد در حال انجام
22 مطالعات مکانیابی ایستگاههای دوچرخه و اشاعه فرهنگ دوچرخه سواری در شهر مشهد در حال انجام
23 مطالعات تحلیلی داده های  ترافیکی و مدلسازی و خرید نرم افزار در حال انجام
24 مطالعات اثر سنجی و مطالعات قبل و بعد از انجام پروژه های ترافیکی در حال انجام
 

منوی اصلی