صفحه نخست اطلاعات حمل و نقل اطلاعات شهر مشهد
اطلاعات شهر مشهد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
محدوده مورد مطالعه آمارگیری های ترافیک و مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک مشهد شامل 253 ناحیه درونی و 16 ناحیه اطراف و 6 محور ارتباطی است. نواحی اطراف شامل بخش های طوس (منهای 235 ناحیه) تبادکان، کنویست، میامی، سرجام، طرقبه، شاندیز، میان ولایت، درزآب، سنگ بست، گلمکان، بیزکی، آبروان، پایین ولایت، فریمان، قلندر آباد، بالابلند، سفیدسنگ، پیوه ژن، رادکان، چناران و بقمچ است.
شش محور ارتباطی محورهای سرخس، فریمان، تربت حیدریه، نیشابور، قوچان و کلات است.

اطلاعات جغرافیایی شهر مشهد سال 1392

1

مساحت مناطق شهرداری مشهد

233.3 کیلومتر مربع

2

مساحت مناطق ترافیکی مشهد

285.7 کیلومتر مربع

3

متوسط عرض شهرمشهد

10 کیلومتر

4

متوسط طول شهرمشهد

20 کیلومتر

5

نوع آب و هوا

نسبتا خشک

6

موقعیت از لحاظ زلزله خیزی

درناحیه زلزله خیز با خطر نسبی متوسط تا زیاد قراردارد

7

طول جغرافیایی

'36 59

8

عرض جغرافیایی

'17 36

9

متوسط ارتفاع از دریا

990 متر

ویژگی اجتماعی-اقتصادی

1387

(بهنگام سازی)

1390

(بهنگام سازی)

1395

(مطالعات جامع)

1

جمعیت ساکن

2527012

2933000

3072156

2

تعداد دانش آموزدر محل سکونت

594854

466012

1167419

3

تعداد دانشجو در محل سکونت

207751

-

70352

4

تعداد دانشجو در محل تحصیل

-

-

54382

5

جمعیت شاغل

825379

911594

716037

6

تعداد کارمندان درمحل سکونت

171745

160582

-

7

تعداد اشتغال درمحل شغل

-

-

678896

8

تعداد واحد کسب تجاری

-

-

-

9

تعداد وسایل نقلیه سواری شخصی تحت مالکیت  ساکنین مشهد

-

-

233483

10

تعدادا کلاس های ابتدایی و راهنمایی

-

-

22818

11

تعداد کلاس دبیرستانی

-

-

5824

برآورد جمعیت مناطق 13 گانه شهرداری شهرمشهد درسال 1390

منطقه شهرداری

برآورد سال 90

برآورد سال 89

نرخ رشد 90-89 (%)

1

131612

141654

-7.09

2

468333

476782

-1.77

3

386479

361400

6.94

4

287144

272941

5.20

5

273749

260517

5.08

6

217394

201095

8.11

7

233909

214812

8.89

8

86839

90612

-4.16

9

328683

314516

4.50

10

263642

250135

5.40

11

195317

186982

4.46

12

35599

34316

3.74

ثامن

24300

26777

-9.25

جمع کل

2933000

2832539

3.55

 

منوی اصلی