صفحه نخست مناقصه ها و مزايده ها مناقصه مناقصه جاری تعمير و نگهداري سامانه دوربین نظارت تصویری و شبکه انتقال اطلاعات ترافیکی مرکز کنترل ترافيک مشهد
تعمير و نگهداري سامانه دوربین نظارت تصویری و شبکه انتقال اطلاعات ترافیکی مرکز کنترل ترافيک مشهد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه, 11 شهریور 1394

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در نظر دارد تعمیر و نگهداری سامانه دوربین نظارت تصویری و  شبکه انتقال اطلاعات ترافیکی مرکز کنترل ترافیک مشهد را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که در سامانه تامین کنندگان ثبت نام کرده و از سوی سازمان مورد تایید قرار گرفته اند   میتوانند اسناد مناقصه را با مراجعه به سایت www.ets.mashhad.ir از تاریخ 1394/06/11تا 1394/06/24دریافت نمایند.

شرکت کنندگان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با سامانه تامین کنندگان وثبت نام در سایت مذکور با شماره 33138387-051سرکار خانم عالم زاده تماس حاصل فرمایند.


 

موضوع مناقصه : تعمیر و نگهداری سامانه دوربین نظارت تصویری و  شبکه انتقال اطلاعات ترافیکی مرکز کنترل ترافیک مشهد برآورد کل پروژه:  2.235.690.000 (دو میلیارد و دویست و سی و پنج میلیون و ششصد و نود هزار) ریال ، می باشد

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  111.800.000 ( یکصد و یازده میلیون و هشتصد هزار ) ریال

مدت اجرای کار : مدت قرارداد دوازده ماه شمسی می باشد .

آخرین مهلت تسلیم  پاکت ها به دبیرخانه سازمان : ساعت 00/14روز شنبه مورخ 1394/07/06می باشد

محل تحویل پاکت ها : مشهد-انتهای خیابان فدائیان اسلام- ساختمان معاونت حمل و نقل شهرداری مشهد طبقه همکف،  دبیر خانه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

 

منوی اصلی