صفحه نخست معاینه فنی خودرو

عکس های تصادفی

36.jpg
آزمونها و دستگاههای اندازه گیری خودروها مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
فهرست محتوا
آزمونها و دستگاههای اندازه گیری خودروها
صفحه دوم
تمام صفحات

 

 

 

آزمونها و دستگاههای اندازه گیری خودروهای سبک:

1- تست چراغ های جلو Headlight Tester

2- سنجش آلاینده های خروجی از اگزوز Gas Tester

3- آزمون لغزش جانبی چرخهای جلو Side Slip Tester

4- آزمون کمک فنرها Shock Absorber Tester

5- آزمون ترمزها Brake Tester

6- بررسی اهرم بندی و اتصالات جلوبندی Play Detector Tester

7- آزمون صفحات چرخان Electronic Turning Plates

8- تست شدت صدا Noise Level Meter

 

 

شرح آزمون های خودروهای سبک:

1- تست چراغ های جلو Headlight Tester :

در این آزمون شدت،جهت و میزان پیچش نور چراغهای جلو ( در حالت نور پائین ، نور بالا و

نور پروژکتورهای مه شکن ) مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

2- سنجش آلاینده های خروجی از اگزوز Gas Tester :

در این آزمون گازهای خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی شامل هیرو و اکسیژن (O2) بوسیله دستگاه سنجش گازهای خروجی از اگزوز اندازه گیری  می شودکه در این میان HC و CO به عنوان آلاینده های هوا شناخته می گردند.

 

 

3- آزمون لغزش جانبی چرخهای جلو Side Slip Tester :

از این وسیله به جهت تعیین میزان بسته و یا باز بودن دهانه چرخهای هر یک از محورهای خودرو استفاده می شود. در هنگام عبور خودرو  از روی صفحه تست ، در اثر باز و یا بسته بودن دهانه چرخها ، صفحه آزمون به سمت چپ و یا راست منحرف می شود.پتانسیومتر تعبیه شده در قسمت تحتانی این وسیله ة حرکت عرضی صفحه به طرفین را به کمک سنسورها ، مبدل به ارقامی قابل مفهوم جهت نمایش در قسمت نتایج ارسال می نماید. در پردازش نهائی ، نتیجه این آزمون وضعیت انحراف خودرو را پس از طی یک کیلومتر پیشروی در راستای مستقیم در مقیاس متر بیان  می نماید.ظرفیت وزنی این تجهیزات برای خودروهایی با حداکثر وزن 5/2 تن برای هر محور طراحی و درنظر گرفته شده است.

 

 

 

 

4- آزمون کمک فنرها Shock Absorber Tester :

در این آزمون به کمک ارتعاشات ایجاد شده با دامنه 10cm و فرکانس 16Hz ،میزان قدرت ستهلاک(Damping) کمک فنرهای  محمرهای جلو و عقب خودرو اندازه گیری شده و با مقادیر مجاز استاندارد  مقایسه می شود.

 

 

 

5- آزمون ترمزها Brake Tester :

image009.jpg

این دستگاه به منظور سنجش قدرت ترمزگیری چرخهای هر یک از محورها ، قدرت عملکرد ترمزدستی و نیز سنجش میزان تاب کاسه چرخهای خودروهای سواری به کار گرفته می شود.ازاین تجهیزات می توان جهت آزمون خودروهای سواری و وانت بار با حداکثر وزن 4 تن برای هر محور استفاده نمود.با بررسی حد نهائی شتاب ترمزگیری که توسط رایانه تعیین می گردد ، چکونگی عملکرد ترمزها تحت بازدید فنی واقع می شود.

 

 

 

6- بررسی اهرم بندی و اتصالات جلوبندی Play Detector Tester :

این دستگاه جهت بررسی وضعیت اتصالات جلوبندی خودروها بکار می رود و قادر است خودروهای سواری و وانت بارها را با حداکثر وزن 5/3 تن برای هر محور تست نماید.صفحات این دستگاه با حرکات خود به طرفین ، قطعات جلوبندی را تحت فشار و کشش قرارداده و  آنان را از لحاظ لقی و ضعف در اتصالات و خوردگی مورد آزمون قرار می دهد.

 

 

 

7- آزمون صفحات چرخان Electronic Turning Plates :

در این آزمون پس از قرارگیری چرخهای جلو بر روی صفحات قابل چرخشی افقی و به سمت راست

و چپ چرخاندن فرمان خودرو  توسط راننده ، میزان گردش چرخهای جلو به سمت راست و

چپ  اندازه گیری شده و با یکدیگر مقایسه می شود و در صورت و جود اختلاف بیش از حد مجاز در این دو مقدار ، انجام تعمیرات در سیستم فرمان ضروری می گردد.

 

8- تست شدت صدا Noise Level Meter :

در این آزمون میزان سروصدای ایجاد شده توسط موتور در اطراف بدنه و اگزوز خودرو اندازه گیری شده و با مقادیر مجاز مقایسه می گردد.

 

  

منوی اصلی