صفحه نخست معاینه فنی خودرو

عکس های تصادفی

31.jpg
آزمونها و دستگاههای اندازه گیری خودروها - صفحه دوم مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
فهرست محتوا
آزمونها و دستگاههای اندازه گیری خودروها
صفحه دوم
تمام صفحات

 

 

 

آزمونها و دستگاههای اندازه گیری خودروهای سنگین و نیمه سنگین:


1- تست چراغ های جلو Headlight Tester

2- سنجش آلاینده های خروجی از اگزوز Gas Tester

3- آزمون لغزش جانبی چرخهای جلو Side Slip Tester

4- آزمون ترمزها Brake Tester

5- بررسی اهرم بندی و اتصالات جلوبندی Play Detector Tester

6- آزمون کیلومتر شمار Speedometer Tester

7- توزین خودرو Axle Loud Scales

8- تست شدت صدا Noise Level Meter

 

 

شرح آزمون های خودروهای سنگین و نیمه سنگین:

 

1- تست چراغ های جلو Headlight Tester :

در این آزمون شدت،جهت و میزان پیچش نور چراغهای جلو ( در حالت نور پائین ، نور بالا و نور پروژکتورهای مه شکن ) مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

2-  سنجش آلاینده های خروجی از اگزوز Gas Tester :

در این آزمون میزان کدری دود خروجی اندازه گیری می شود .

 

 

3- آزمون لغزش جانبی چرخهای جلو Side Slip Tester :

از این وسیله به جهت تعیین میزان بسته و یا باز بودن دهانه چرخهای هر یک از محورهای خودرو استفاده می شود. در هنگام عبور خودرو از روی صفحه تست ، در اثر باز و یا بسته بودن دهانه چرخها ، صفحه آزمون به سمت چپ و یا راست منحرف می شود. پتانسیومتر تعبیه شده در قسمت تحتانی این وسیله ة حرکت عرضی صفحه به طرفین را به کمک سنسورها ، مبدل به ارقامی قابل مفهوم  جهت نمایش در قسمت نتایج ارسال می نماید. در پردازش نهائی ، نتیجه این آزمون وضعیت انحراف خودرو را پس از طی یک کیلومتر پیشروی در راستای مستقیم در مقیاس متر بیان می نماید.ظرفیت وزنی این تجهیزات برای خودروهایی با حداکثر وزن 5/2 تن برای هر محور طراحی و درنظر گرفته شده است.

 

 

4- آزمون ترمزها Brake Tester :

دو زوج استوانه فلزی ( با پوشش جوشکاری شده و یا روکش پلاستیکی) که هر زوج توسط یک موتور الکتریکی حرکت می کنند ، چرخهای سمت راست و چپ یک محور خودرو را به دوران وا داشته و پس از شروع ترمزگیری توسط راننده نیروی اعمالی ترمزها به مجموعه غلطکها و موتورالکتریکی توسط یک سیستم الکترونیکی اندازه گیری می شود. نتایج حاصله از قدرت ترمزگیری کلیه چرخها و مجموع ترمزهای خودرو پس از پردازش با مقادیر مجاز استاندارد مقایسه می گردد.

 

 

 

5- بررسی اهرم بندی و اتصالات جلوبندی Play Detector Tester :

این دستگاه جهت بررسی وضعیت اتصالات جلوبندی خودروها بکار می رود.صفحات این دستگاه با حرکات خود به طرفین ، قطعات جلوبندی را تحت فشار و کشش قرارداده و آنان را از لحاظ لقی و ضعف در اتصالات و خوردگی مورد آزمون قرار می دهد.

 

 

 

6- آزمون کیلومتر شمار Speedometer Tester :

در این آزمون با کمک غلطکهای آزاد (Free Rollers) و قرارگیری محور محرک خودرو بر روی غلطکها و اندازه گیری سرعت حرکت چرخها و یا محاسبه مسافت طی شده از صحت عملکرد کیلومتر شمار اطمینان حاصل شود.

 

 

7- توزین خودرو Axle Loud Scales :

جهت انجام محاسبات مورد نیاز ، وزن وارده بر هر محور به کمک با سکول اندازه گیری می شود.

 

8- تست شدت صدا Noise Level Meter :

در این آزمون میزان سروصدای ایجاد شده توسط موتور در اطراف بدنه و اگزوز خودرو اندازه گیری شده و با مقادیر مجاز مقایسه می گردد.

 

  

منوی اصلی