صفحه نخست
مراحل انجام معاینه فنی خودرو مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

1- بررسی هویت خودرو.

 

2- بازدید عیوب ظاهری:

بازدید و کنترل کلیه قسمتهای ظاهری خودرو اعم از: چراغها، شیشه ها، برف پاک کن، بدنه خودرو و ارتفاع توسط کارشناس مربوطه.

 

3- مراجعه به واحد پذیرش جهت ثبت نام.

 

4- تحویل خودرو به اپراتورهای خطوط جهت انجام تست های فنی.

 

5- مراجعه به واحد اعلام نتیجه:

الف) قبولی: در صورت قبولی در آزمون ها نسبت به دریافت کارت و برچسب اقدام می گردد.

ب) مردودی: در صورت مردود شدن در هر یک از آزمون ها اقدام جهت رفع عیب و مراجعه مجدد به همان مرکز تا 15 روز آینده.