صفحه نخست
آزمونها و دستگاههای اندازه گیری موتور سیکلت مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

آزمونها و دستگاههای اندازه گیری موتور سیکلت:

 

1- آزمون ترمز Brake Tester

2- سنجش آلاینده های خروجی از اگزوز Gas Tester

3- تست شدت صدا Noise Level Meter

 

شرح آزمون های موتورسیکلت

 

1- آزمون ترمزها Brake Tester :

این دستگاه به منظور سنجش قدرت ترمزگیری چرخهای  جلو و عقب، به کار گرفته می شود..با بررسی حد نهائی شتاب ترمزگیری که توسط رایانه تعیین می گردد ، چکونگی عملکرد ترمزها تحت بازدید فنی واقع می شود.

 

 

2- سنجش آلاینده های خروجی از اگزوز Gas Tester :

در این آزمون گازهای خروجی از اگزوز موتورسیکلت شامل هیروکربنهای نسوخته (HC)، منواکسید کربن(CO)، دی اکسید کربن(CO2) و اکسیژن (O2) بوسیله دستگاه سنجش گازهای خروجی از اگزوز اندازه گیری می شودکه در این میان HC و CO به عنوان آلاینده های هوا شناخته می گردند

 

3- تست شدت صدا Noise Level Meter :

در این آزمون میزان سروصدای ایجاد شده توسط موتور در اطراف بدنه و اگزوز موتورسیکلت اندازه گیری شده و با مقادیر مجاز مقایسه می گردد.